Voorwaarden

Wij verzoeken u zich te houden aan de onderstaande punten:
 
Wij dienen in het bezit te zijn van uw juiste naam, adres, telefoonnummer, kenteken, lengte en breedte van uw caravan/vouwwagen. Eventuele wijzigingen dient u zo spoedig mogelijk aan ons door te geven.
 
U krijgt een klantnummer toegewezen. Dit klantnummer dient u goed te onthouden. Bij elk contact wordt hier om gevraagd. Ook bij eventuele correspondentie dient het klantnummer te worden vermeld.
 
Als u de gestalde caravan/vouwwagen wilt ophalen, of terug wilt brengen, dient u dit bij voorkeur minimaal 2 dagen van tevoren laten weten. U dient hierbij tevens uw klantnummer te vermelden.
 
Stalling geschiedt altijd op jaarbasis. Een stallingsjaar loopt van 1 mei t/m 30 april. Er wordt altijd voor 1 stallingsjaar vooruitbetaald. Er wordt geen stallingsgeld teruggegeven.
 
Bij aankomst bij de stalling dient u zich te melden.
 
Het is tijdens het winterseizoen (1 december t/m 31 januari) niet mogelijk om goederen in/uit het gestalde caravan/vouwwagen te halen, of uw caravan/vouwwagen op te halen. Wij zijn gedurende die tijd gesloten. Tenzij anders is afgesproken.
 
Voordat u het caravan/vouwwagen stalt, dienen gasflessen en accu’s eruit te zijn. Hier tekent u ook voor in het contract. Dit in verband met explosiegevaar en brandgevaar.
 
De stallinghouder is nimmer aansprakelijk voor schade en/of diefstal. U stalt de caravan/vouwwagen voor eigen risico, eventuele schade en of vermissing valt dus op uw verzekering. U bent verplicht om de caravan/vouwwagen casco te verzekeren.
 
De gestalde caravan/vouwwagen dient verrijdbaar te blijven. Dit in verband met het verplaatsen en klaarzetten van uw caravan/vouwwagen.
 
Op het terrein is het niet toegestaan werkzaamheden aan/dan wel verkoopactiviteiten van de caravan/vouwwagen te verrichten.
 
Opzeggen van deze overeenkomst geschiedt uiterlijk 1 maand voor het verstrijken van het stallingsjaar, onder vermelding van het klantnummer. Anders wordt aangenomen dat de overeenkomst met een zelfde periode wordt verlengd.
 
Op zondagen en feestdagen zijn wij gesloten, en stellen het dan ook zeer op prijs als u ons op deze dagen niet belt of bezoekt. Bewaar dit reglement/contract goed; doe het bij de papieren van uw kampeermiddel.
 
Wij wensen u in alle opzichten een gezond en zonnig kampeerjaar toe!
 
Vriendelijke groeten
Caravanstalling Knegsel
José Deeben
Jan Emmers